Bảo hành & Chính sách

Chính sách bảo mật

  Thangnhom-xeday.com có trách nhiệm lưu giữ và bảo mật thông tin đăng ký thông tin cá nhân của các thành viên và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan đến bí mật thông tin cá nhân. Thangnhom-xeday.com không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của thành viên khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp khi có yêu cầu của Cơ quan pháp luật.

tải xuống

Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch,… của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Thangnhom-xeday.com.

Thangnhom-xeday.com cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của website Thangnhom-xeday.com và khắc phục các sự cố như: lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động về thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên những sự cố trên xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Thangnhom-xeday.com không chịu trách nhiệm liên đới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *